Μάνος Κοντολέων

Ένα ιστολόγιο για το Σύλλογο Νέων Ιατρών

Πολιτικη και Πολιτισμος

December 5th, 2014

Η πολιτική μπορεί να επέμβει στο πολιτισμό.
Ο πολιτισμός μπορεί να δημιουργεί πολιτική.
Δυο διαφορετικού ήθους θέσεις.
Η πρώτη είναι σαφώς αυτή που εφαρμόζεται.
Την δεύτερη θα προτιμούσα να δω να υλοποιείται.


Η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού. Αυτό σημαίνει ότι η πολιτική δεν στέκεται τόσο στις ιδέες, χρησιμοποιεί τις ιδεολογίες και εν τέλει αυτό που την ενδιαφέρει είναι το άμεσο όσο και ξεκάθαρο αποτέλεσμα.
Αλλά το κάθε αποτέλεσμα μετριέται ανάλογα με τις προθέσεις αυτού που το πραγματώνει. Και δεν είναι απαραίτητο οι προθέσεις πάντα να είναι και ηθικές.

Ο πολιτισμός έχει κι αυτός τους στόχους του. Αλλά οι στόχοι του δεν αποβλέπουν τόσο στο άμεσο αποτέλεσμα, όσο στη δημιουργία εκείνων των προϋποθέσεων που θα βοηθήσουν να αναπτυχθούν ιδέες, να εκφρασθούν συναισθήματα, να επισημανθούν οράματα.
Ιδέες, συναισθήματα, οράματα -αυτά δεν είναι όσα τελικά υποστηρίζουν το ήθος;

Έχουμε μάθει να δεχόμαστε ότι η πολιτική βοηθά τον πολιτισμό. Έχουμε μάθει να ζητάμε κάτι τέτοιο.
Έχουμε, όμως, ξεχάσει ότι ο πολιτισμός οραματίζεται μια πολιτική που δεν είναι πάντα αυτή που εξασκείται.

Αντίπαλοι, λοιπόν, πολιτική και πολιτισμός;
Δεν φοβάμαι να το αποδεχτώ.
Γιατί προτιμώ την αντιπαλότητα που μπορεί να δημιουργεί αναχώματα στην επίτευξη του άμεσου κέρδους.
Γιατί θα τρόμαζα αν υπήρχε μόνο το εφικτό και απουσίαζε το ονειρικό.
Γιατί δεν ξεχνώ ότι αν σε αυτόν που εξασκεί πολιτική έχω εναποθέσει την σύνταξη των όρων που θα καθορίζουν την καθημερινότητά μου, σε εκείνον που δημιουργεί πολιτισμό έχω αφήσει να χαράζει τους δρόμους που θα ακολουθήσει η ψυχή μου.
Μάνος Κοντολέων
Συγγραφέας

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Μάνος Κοντολέων

Ένα ιστολόγιο για το Σύλλογο Νέων Ιατρών