Μάνος Κοντολέων

Ένα ιστολόγιο για το Σύλλογο Νέων Ιατρών

Πολιτικη και Πολιτισμος

December 5th, 2014

Η πολιτική μπορεί να επέμβει στο πολιτισμό.
Ο πολιτισμός μπορεί να δημιουργεί πολιτική.
Δυο διαφορετικού ήθους θέσεις.
Η πρώτη είναι σαφώς αυτή που εφαρμόζεται.
Την δεύτερη θα προτιμούσα να δω να υλοποιείται.

Μάνος Κοντολέων

Ένα ιστολόγιο για το Σύλλογο Νέων Ιατρών